Multi Split klimatizace

  1. Co je to multisplit?

U multisplitů se jedná o systém složený z vnější jednotky (kompresor/výměník) a 2 – 5 vnitřních jednotek (výparníků) kombinovaných dle možného celkového výkonu.

Venkovní jednotky podle výkonu jsou schopné obsloužit 2 (systém 2+1), 3 (systém 3+1), 4 (systém 4+1) nebo 5 (systém 5+1) vnitřních jednotek

  1. Jaké je využití multisplitu?

Je ideální pro klimatizaci více obytných místností např. pro vícepokojové byty s balkony či lodžiemi, rodinné domy, kanceláře a další nevýrobní prostory. Jedná se o nejkomfortnější provedení klimatizace, které minimalizuje narušení fasády nebo balkonu objektu díky jedné společné venkovní jednotce a poskytuje maximální pohodlí a tepelnou pohodu ve všech požadovaných místnostech.

  1. Jaké lze v rámci multisplitu použít vnitřní jednotky a je možné je kombinovat?

V rámci multisplitu je možné libovolně kombinovat různé typy vnitřních jednotek do výrobcem daného maximálního výkonu u dané venkovní jednotky, ale vždy musí být tyto jednotky pro použití v rámci multisplitu přímo určené a především musí být od stejného výrobce jako venkovní jednotka. Jednotky různých značek spolu nebudou komunikovat!!!

Dle typu umístění vnitřní jednotky dělíme na nástěnné (standardní provedení na svislé stěně), kazetové (zabudované ve stropě v podhledu), parapetní (podobně jako radiátory – nejvhodnější řešení např. pro podkroví, kde není dostatek svislých stěn) a kanálové (skryté jednotky, kdy je vidět pouze mřížka nasávání a výdechu).

  1. Jaké jsou výhody multipslitu?

Mezi hlavní výhody použití multisplitu oproti několika samostatným splitovým jednotkám bezesporu patří:

  • Menší rozměry venkovní jednotky a díky tomu i výrazně menší prostor potřebný pro její umístění
  • Menší narušení architektury objektu a jeho okolí
  • Nižší roční spotřeba díky provozu při částečném zatížení
  • Nižší emise hluku oproti řešení s více venkovními jednotkami
  • Zajištění účinného chlazení nebo vytápění ve více místnostech najednou (každá místnost má svou vnitřní jednotku)
  1. Je nějaká nevýhoda multisplitu?

Nevýhodou multisplitu je, že ve většině případů vyjde jeho pořízení dráže než pořízení více samostatných (splitových) klimatizací (sestava jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky) a to především, pokud jsou zmíněné splitové jednotky právě prodávány v nějaké akci.